081-889-4488,084-643-7222,02-158-7898 Everyday 9.00 AM - 06.00 PM
TH|EN

Scotch-Brite MagicCloth Jumbo

Availability:In Stock

Scotch-Brite MagicCloth Jumbo
ขนาด 40 x 40 เซนติเมตร เหมาะสำหรับเช็ดและขัดเงาสีรถในขั้นตอนเดียว กำจัดคราบน้ำ คราบฝุ่น คราบน้ำมันและคราบแมลงติดแน่น รวมถึงขัดเงาสีรถ กระจก และโคมไฟ

คุณสมบัติพิเศษ
- ใช้เช็ดทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้น้ำยาเคมี
- สามารถกำจัดคราบน้ำ คราบฝุ่น คราบน้ำมัน และคราบแมลงติดแน่นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- ทนทาน ใช้งานได้หลายครั้ง โดยคงประสิทธิภาพดังเดิม
- ประหยัด สามารถซักใช้ได้เหมือนใหม่

ข้อแนะนำ
- ควรทำความสะอาดผ้าหลังการใช้เพื่อนยืดอายุการใช้งาน

คำเตือน
- ไม่ควรใช้กับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ระวังเศษวัสดุที่ติดค้างในผ้า หรือบนพื้นผิว เพราะอาจก่อให้เกิดริ้วรอยได้
- ควรฉีดน้ำให้ทั่วรถ เพื่อกำจัดฝุ่นก่อนใช้ผ้าเช็ด

Scotch-Brite MagicCloth Jumbo
ขนาด 40 x 40 เซนติเมตร เหมาะสำหรับเช็ดและขัดเงาสีรถในขั้นตอนเดียว กำจัดคราบน้ำ คราบฝุ่น คราบน้ำมันและคราบแมลงติดแน่น รวมถึงขัดเงาสีรถ กระจก และโคมไฟ

คุณสมบัติพิเศษ
- ใช้เช็ดทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้น้ำยาเคมี
- สามารถกำจัดคราบน้ำ คราบฝุ่น คราบน้ำมัน และคราบแมลงติดแน่นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- ทนทาน ใช้งานได้หลายครั้ง โดยคงประสิทธิภาพดังเดิม
- ประหยัด สามารถซักใช้ได้เหมือนใหม่

ข้อแนะนำ
- ควรทำความสะอาดผ้าหลังการใช้เพื่อนยืดอายุการใช้งาน

คำเตือน
- ไม่ควรใช้กับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ระวังเศษวัสดุที่ติดค้างในผ้า หรือบนพื้นผิว เพราะอาจก่อให้เกิดริ้วรอยได้
- ควรฉีดน้ำให้ทั่วรถ เพื่อกำจัดฝุ่นก่อนใช้ผ้าเช็ด